You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Súhlasím s tým, aby webstránka hwsw.eu spracúvala moje osobné údaje v rozsahu (meno, emailová adresa, telefónne číslo) za účelom vybavovania podnetov a otázok. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem na dobu 1 roka. Mám právo na opravu nesprávnych, neaktuálnych a neúplných osobných údajov, blokovanie osobných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje nebudú poskytnuté tretím osobám a nebudú zverejňované.